Piława Górna

Absolutorium dla burmistrz Bielawskiej

Podczas sesji 25 maja Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej udzielili absolutorium burmistrz Piławy Górnej Zuzannie Bielawskiej.

pgsesja1

Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Piława Górna za 2015 rok podjęli jednogłośnie. „Za” głosowało 14 biorących udział w sesji.

Wcześniej Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Piława Górna za rok 2015, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, opinią o stanie mienia komunalnego, opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2015 oraz jej wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej, a także opinią wrocławskiej RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

pgsesja2

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski podziękował burmistrz Piławy Górnej, kierownictwu i pracownikom urzędu za pracę na rzecz miasta, a burmistrz Zuzanna Bielawska złożyła podziękowania Radzie Miejskiej za współpracę, zaufanie i rzetelność.Uchwała absolutoryjna wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło – UM Piława Górna

30 maja 2016

O autorze

Kamila


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *