Bielawa

Bielawa. Rada Miejska w pełnym składzie

Prezydium Rady Miejskiej w pełnym składzieRada Miejska Bielawy odbyła ostatnią sesję w 2010 roku. W trakcie obrad w środę 29 grudnia zaprzysiężeni zostali nowi radni – Mariolla Jonas i Tomasz Wojciechowski. Objęli oni mandaty, których zrzekli się wcześniej Ryszard Dźwiniel i Andrzej Hordyj. Bielawska Rada Miejska posiada więc już wymaganą liczbę 21 radnych.

Prezydium Rady Miejskiej w pełnym składzieRada Miejska Bielawy odbyła ostatnią sesję w 2010 roku. W trakcie obrad w środę 29 grudnia zaprzysiężeni zostali nowi radni – Mariolla Jonas i Tomasz Wojciechowski. Objęli oni mandaty, których zrzekli się wcześniej Ryszard Dźwiniel i Andrzej Hordyj. Bielawska Rada Miejska posiada więc już wymaganą liczbę 21 radnych.

W kolejnym głosowaniu zdecydowano, że do grona wiceprzewodniczących, Marka Pyziaka i Zbigniewa Skowrońskiego, dołączy Mariolla Jonas. Ponadto uzupełniono składy komisji stałych Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Lichnowski, Komisji Budżetu i Finansów – Bartosz Skwara, Komisji Planowania i Rozwoju Władysław Kroczak, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia – Barbara Pachura, Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej – Grzegorz Raganowicz a Komisji Statutowej Adam Pajda.

W dalszej części obrad radni przyjęli m.in. harmonogram pracy Rady Miejskiej na 2011 rok, a także plany pracy poszczególnych komisji. Oprócz tego Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, a także Roczny Program Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi.

30 grudnia 2010

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *