Bielawa

Bielawa. Promocja turystyki, ekologii i gospodarki
Bielawa

Bielawa. Promocja turystyki, ekologii i gospodarki

„Bielawa – miasto na cały rok” to nowowydany folder Bielawy. Miasto w atrakcyjny sposób promuje w nim walory turystyczne i możliwości gospodarcze, a także zachęca do zwiedzania zabytków i udziału w popularnych imprezach. Po raz pierwszy w drukowanym materiale reklamowym miasta znalazło się miejsce na promocję działań podejmowanych w Bielawie na rzecz ekologii i poszanowania…

Nowe przedszkole w Bielawie
Bielawa

Nowe przedszkole w Bielawie

W ciągu kilku miesięcy powstanie w Bielawie nowe przedszkole, które będzie mogło przyjąć około 100 najmłodszych mieszkańców miasta. Przedszkole uruchomione zostanie w budynku przy ulicy Żeromskiego 18 i będzie to pierwsza tego typu placówka w dolnej części miasta.

Bielawa. Rada Miejska w pełnym składzie
Bielawa

Bielawa. Rada Miejska w pełnym składzie

Rada Miejska Bielawy odbyła ostatnią sesję w 2010 roku. W trakcie obrad w środę 29 grudnia zaprzysiężeni zostali nowi radni – Mariolla Jonas i Tomasz Wojciechowski. Objęli oni mandaty, których zrzekli się wcześniej Ryszard Dźwiniel i Andrzej Hordyj. Bielawska Rada Miejska posiada więc już wymaganą liczbę 21 radnych.

Bielawa. Powstaje Inkubator Przedsiębiorczości
Bielawa

Bielawa. Powstaje Inkubator Przedsiębiorczości

Trwa modernizacja budynku po byłym zakładzie Bieltexu, w którym za kilka miesięcy rozpocznie działalność Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie firma budowlana prowadzi prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu. Wszystko przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, a tempo prac jest bardzo intensywne. Już wkrótce wykonawca inwestycji rozpocznie właściwą adaptację budynku dla potrzeb przyszłych przedsiębiorców.  

Stróżyk przewodniczącym RM Bielawy
Bielawa

Stróżyk przewodniczącym RM Bielawy

1 grudnia zebrali się nowo wybrani radni Bielawy. Na uroczystej sesji, którą poprowadził radny-senior Zbigniew Skowroński radni złożyli ślubowanie. następnie ze swego grona wybrali na stanowisko przewodniczącego RM Leszka Stróżyka.


1 70 71 72 73