Dzierżoniów

Dzierżoniów. Sześciu kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Sześciu kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej

Sześć ofert wpłynęło do konkursu na komendanta dzierżoniowskiej straży. Po sprawdzeniu czy złożone dokumenty spełniają wymagania formalne kandydaci zostali poproszeni o pisemne przedstawienie koncepcji zarządzania Strażą Miejską w Dzierżoniowie, następnie z każdym z kandydatów komisja konkursowa przeprowadzi indywidualne rozmowy. Decyzja o wyborze nowego komendanta zostanie podjęta na początku września.


1 85 86 87 88 89 92