Dzierżoniów

X sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa – rekordowo długa
Dzierżoniów

X sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa – rekordowo długa

W uroczystej części czerwcowej sesji radni i goście byli świadkami wręczenia aktu mianowania na stopień oficerski nie podlegającego obowiązkowi służby wojskowej kombatantowi ppor. Zdzisławowi Mirońskiemu. Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał radni wysłuchali m.in. wystąpienia Stanisława Jurcewicza, który zrelacjonował pracę Senatu nad ustawami dotyczącymi samorządów lokalnych.

Dzierżoniów. Nabór na ławników
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Nabór na ławników

Rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników. Mieszkańców zainteresowanych pełnieniem funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie lub Sądzie Okręgowym w Świdnicy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe i pracodawców oraz inne organizacje z wyłączeniem partii politycznych. Taką możliwość ma również grupa co najmniej 25 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


1 85 86 87 88 89 91