Dzierżoniów

Dzierżoniów. Nabór na ławników
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Nabór na ławników

Rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników. Mieszkańców zainteresowanych pełnieniem funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie lub Sądzie Okręgowym w Świdnicy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe i pracodawców oraz inne organizacje z wyłączeniem partii politycznych. Taką możliwość ma również grupa co najmniej 25 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


1 87 88 89 90 91 93