Dzierżoniów

Dzierżoniów. Beatyfikacja Papieża i Jarmark św. Jerzego
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Beatyfikacja Papieża i Jarmark św. Jerzego

Rada Miejska i burmistrz Dzierżoniowa zapraszają mieszkańców Dzierżoniowa w niedzielę 1 maja o godz. 13.30 w dniu beatyfikacji Jana Pawła II na spotkanie przy pomniku Jana Pawła II pod kościołem pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej na ceremonię dziękczynną poświęconą wielkiemu człowiekowi i Papieżowi.

Dzierżoniów. Po sesji Rady Miejskiej
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Po sesji Rady Miejskiej

Od gratulacji, złożonych na ręce Stanisława Miazgi, laureata plebiscytu Gazety Wrocławskiej – „Dobroczyńca Roku 2011”, dzierżoniowscy radni rozpoczęli kwietniową sesję. W części uroczystej statuetkę „Trenera Roku 2011” odebrał Mariusz Mazur. Wydarzenia te poprzedziła minuta ciszy, poświęcona pamięci zmarłego po długiej chorobie radnego drugiej i trzeciej kadencji oraz członka zarządu miasta, Teofila Frankowskiego.

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego

Hymn Narodowy, Kościuszko, Dąbrowski, Monte Cassino, to tematy, którymi zajmowali się wczoraj uczniowie kończący gimnazja. Cześć humanistyczna testu w zdecydowanej większości dotyczyła kwestii patriotyzmu. W Dzierżoniowie egzamin pisało 365 uczniów. Dziś rozwiązują oni zadania matematyczno-przyrodnicze, a w czwartek sprawdzą znajomość języka obcego. Na rozwiązanie zadań z matematyki, biologii, geografii, chemii i fizyki trzecioklasiści mają dwie…

Narodowy spis powszechny 2011
Dzierżoniów

Narodowy spis powszechny 2011

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, dostarczający szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców

Na terenie Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dostępne są trzy lokale użytkowe, przeznaczone na nieuciążliwą i nieszkodliwą działalność produkcyjną, rzemieślniczą, usługową lub biurową. Pomieszczenia znajdują się  na II piętrze w budynku nr 23 przy ul. Świdnickiej 38.

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Dzierżoniów

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa

W poniedziałek 28 marca odbędzie się 7 sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złotego i Tęczowego oraz powołania doraźnej komisji do zmian Statutu Dzierżoniowa.


1 88 89 90 91 92