Dzierżoniów

Dzierżoniów. Nabór na ławników
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Nabór na ławników

Rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników. Mieszkańców zainteresowanych pełnieniem funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie lub Sądzie Okręgowym w Świdnicy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe i pracodawców oraz inne organizacje z wyłączeniem partii politycznych. Taką możliwość ma również grupa co najmniej 25 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Dzierżoniów. Ekologiczny konwent burmistrzów
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Ekologiczny konwent burmistrzów

„Porozumienie burmistrzów-europejska inicjatywa ochrony klimatu” – pod takim tytułem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowały 5 maja konferencję, poświęconą ochronie środowiska oraz promocji gmin uczestniczących w inicjatywie Komisji Europejskiej.


1 88 89 90 91 92 93