Dzierżoniów

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego

Hymn Narodowy, Kościuszko, Dąbrowski, Monte Cassino, to tematy, którymi zajmowali się wczoraj uczniowie kończący gimnazja. Cześć humanistyczna testu w zdecydowanej większości dotyczyła kwestii patriotyzmu. W Dzierżoniowie egzamin pisało 365 uczniów. Dziś rozwiązują oni zadania matematyczno-przyrodnicze, a w czwartek sprawdzą znajomość języka obcego. Na rozwiązanie zadań z matematyki, biologii, geografii, chemii i fizyki trzecioklasiści mają dwie…

Narodowy spis powszechny 2011
Dzierżoniów

Narodowy spis powszechny 2011

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, dostarczający szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców

Na terenie Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dostępne są trzy lokale użytkowe, przeznaczone na nieuciążliwą i nieszkodliwą działalność produkcyjną, rzemieślniczą, usługową lub biurową. Pomieszczenia znajdują się  na II piętrze w budynku nr 23 przy ul. Świdnickiej 38.

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Dzierżoniów

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa

W poniedziałek 28 marca odbędzie się 7 sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złotego i Tęczowego oraz powołania doraźnej komisji do zmian Statutu Dzierżoniowa.

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane

Po spotkaniu radnych Komisji Edukacji i Spraw Publicznych z przedstawicielami największych dzierżoniowskich klubów sportowych i członkami komisji kwalifikującej sportowców do  stypendiów burmistrz Dzierżoniowa zadecydował o ich przyznaniu i wypłaceniu trenującym w mieście zawodnikom. W oparciu o propozycje klubów sportowych, o zgłaszanie których zwróciła się Komisja Edukacji i Spraw Publicznych, kwestia ewentualnych zmian w regulaminie będzie…

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty
Dzierżoniów

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty

56.000 zł otrzymały wspólnoty mieszkaniowe w ramach konkursu wpierającego rewitalizację dzierżoniowskich budynków. – „Piękna fasada” pozwala na dofinansowanie remontów tych obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków lecz ze względu na położenie, detale architektoniczne lub historię stanowią cenne obiekty kultury materialnej Dzierżoniowa – mówi kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Wiesława Krzemińska. Do pierwszego konkursu zgłosiło…


1 89 90 91 92 93