Dzierżoniów

Inwestycje Dzierżoniowa w 2011 roku
Dzierżoniów

Inwestycje Dzierżoniowa w 2011 roku

27 milionów zł przeznaczy w tym roku Dzierżoniów na realizację miejskich inwestycji. Znaczna część wykonywanych prac opłacona zostanie z pieniędzy, pozyskanych przez dzierżoniowski urząd z Unii Europejskiej oraz ze Skarbu Państwa. Dotyczy to szczególnie remontów dróg i zadań prowadzonych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, gdzie kwota dofinansowania wynosi aż 70% kosztów prac budowlanych.

Dzierżoniów. Beatyfikacja Papieża i Jarmark św. Jerzego
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Beatyfikacja Papieża i Jarmark św. Jerzego

Rada Miejska i burmistrz Dzierżoniowa zapraszają mieszkańców Dzierżoniowa w niedzielę 1 maja o godz. 13.30 w dniu beatyfikacji Jana Pawła II na spotkanie przy pomniku Jana Pawła II pod kościołem pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej na ceremonię dziękczynną poświęconą wielkiemu człowiekowi i Papieżowi.

Dzierżoniów. Po sesji Rady Miejskiej
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Po sesji Rady Miejskiej

Od gratulacji, złożonych na ręce Stanisława Miazgi, laureata plebiscytu Gazety Wrocławskiej – „Dobroczyńca Roku 2011”, dzierżoniowscy radni rozpoczęli kwietniową sesję. W części uroczystej statuetkę „Trenera Roku 2011” odebrał Mariusz Mazur. Wydarzenia te poprzedziła minuta ciszy, poświęcona pamięci zmarłego po długiej chorobie radnego drugiej i trzeciej kadencji oraz członka zarządu miasta, Teofila Frankowskiego.

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Test Gimnazjalny nie dla każdego

Hymn Narodowy, Kościuszko, Dąbrowski, Monte Cassino, to tematy, którymi zajmowali się wczoraj uczniowie kończący gimnazja. Cześć humanistyczna testu w zdecydowanej większości dotyczyła kwestii patriotyzmu. W Dzierżoniowie egzamin pisało 365 uczniów. Dziś rozwiązują oni zadania matematyczno-przyrodnicze, a w czwartek sprawdzą znajomość języka obcego. Na rozwiązanie zadań z matematyki, biologii, geografii, chemii i fizyki trzecioklasiści mają dwie…

Narodowy spis powszechny 2011
Dzierżoniów

Narodowy spis powszechny 2011

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, dostarczający szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.


1 89 90 91 92 93 94