Dzierżoniów

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane

Po spotkaniu radnych Komisji Edukacji i Spraw Publicznych z przedstawicielami największych dzierżoniowskich klubów sportowych i członkami komisji kwalifikującej sportowców do  stypendiów burmistrz Dzierżoniowa zadecydował o ich przyznaniu i wypłaceniu trenującym w mieście zawodnikom. W oparciu o propozycje klubów sportowych, o zgłaszanie których zwróciła się Komisja Edukacji i Spraw Publicznych, kwestia ewentualnych zmian w regulaminie będzie…

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty
Dzierżoniów

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty

56.000 zł otrzymały wspólnoty mieszkaniowe w ramach konkursu wpierającego rewitalizację dzierżoniowskich budynków. – „Piękna fasada” pozwala na dofinansowanie remontów tych obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków lecz ze względu na położenie, detale architektoniczne lub historię stanowią cenne obiekty kultury materialnej Dzierżoniowa – mówi kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Wiesława Krzemińska. Do pierwszego konkursu zgłosiło…

Dzierżoniów. Książka na telefon
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Książka na telefon

Od nowego roku starszym i mającym problemy z poruszaniem się mieszkańcom książki zamówione w dzierżoniowskiej bibliotece dostarczane są do domu. Nazywana „Książką na telefon” usługa możliwa jest dzięki współpracy z wolontariatem.

Dzierżoniów. Weź udział w badaniu
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Weź udział w badaniu

Instytut Badawczy IPC z Wrocławia przeprowadzi w najbliższych dniach badania ankietowe, których wyniki posłużą do opracowania diagnozy i analizy społecznej życia mieszkańców. O wypełnienie anonimowych ankiet poproszeni będą dorośli mieszkańcy, młodzież i dzieci z Dzierżoniowa. Zbiorcze wyniki umożliwią określenie i analizę najważniejszych problemów społecznych, z którymi stykają się mieszkańcy. Wykonanie zleconych przez dzierżoniowski urząd badań…


1 90 91 92 93