Dzierżoniów

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Wolne lokale dla przedsiębiorców

Na terenie Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dostępne są trzy lokale użytkowe, przeznaczone na nieuciążliwą i nieszkodliwą działalność produkcyjną, rzemieślniczą, usługową lub biurową. Pomieszczenia znajdują się  na II piętrze w budynku nr 23 przy ul. Świdnickiej 38.

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Dzierżoniów

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa

W poniedziałek 28 marca odbędzie się 7 sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złotego i Tęczowego oraz powołania doraźnej komisji do zmian Statutu Dzierżoniowa.

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Stypendia sportowe przyznane

Po spotkaniu radnych Komisji Edukacji i Spraw Publicznych z przedstawicielami największych dzierżoniowskich klubów sportowych i członkami komisji kwalifikującej sportowców do  stypendiów burmistrz Dzierżoniowa zadecydował o ich przyznaniu i wypłaceniu trenującym w mieście zawodnikom. W oparciu o propozycje klubów sportowych, o zgłaszanie których zwróciła się Komisja Edukacji i Spraw Publicznych, kwestia ewentualnych zmian w regulaminie będzie…

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty
Dzierżoniów

Konkurs Piękna Fasada rozstrzygnięty

56.000 zł otrzymały wspólnoty mieszkaniowe w ramach konkursu wpierającego rewitalizację dzierżoniowskich budynków. – „Piękna fasada” pozwala na dofinansowanie remontów tych obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków lecz ze względu na położenie, detale architektoniczne lub historię stanowią cenne obiekty kultury materialnej Dzierżoniowa – mówi kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Wiesława Krzemińska. Do pierwszego konkursu zgłosiło…

Dzierżoniów. Książka na telefon
Dzierżoniów

Dzierżoniów. Książka na telefon

Od nowego roku starszym i mającym problemy z poruszaniem się mieszkańcom książki zamówione w dzierżoniowskiej bibliotece dostarczane są do domu. Nazywana „Książką na telefon” usługa możliwa jest dzięki współpracy z wolontariatem.


1 91 92 93 94 95