Pieszyce

Sukcesy pieszyckich gimnazjalistów
Pieszyce

Sukcesy pieszyckich gimnazjalistów

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół w Pieszycach przystąpił do I edycji projektu pt. „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Dzisiaj, dzięki osiągnięciom uczniów szkoła może świętować sukces.

Nowy inwestor w Pieszycach?
Pieszyce

Nowy inwestor w Pieszycach?

Pieszyce, podobnie jak i inne gminy poszukują inwestorów, którzy na ich terenie zechcieliby prowadzić działalność produkcyjną. Związane to jest ze zmniejszeniem bezrobocia i polepszeniem bytu wielu rodzin. Być może w gminie Pieszyce już niedługo pojawi się oczekiwany inwestor.

Śledztwo w sprawie zaniedbań umorzone
Pieszyce

Śledztwo w sprawie zaniedbań umorzone

Postępowanie o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie od 2008 do 2009 roku w Pieszycach przez burmistrza Mirosława Obala przy realizacji gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami ponownie zostało umorzone. Uznano bowiem, że 36 psów oddanych w wyniku podpisanych umów z PHU Dragon w Dobrocinie nie zostało porzuconych przez gminę.

Kontraktu na rezonans w Pieszycach brak
Pieszyce

Kontraktu na rezonans w Pieszycach brak

Pod koniec ubiegłego roku w Pieszycach stanęła nowa siedziba Przychodni Miejskiej. Nowoczesny budynek spełnia już wszystkie wymogi sanitarne i NFZ. Jest to przychodnia zatrudniająca specjalistów, do których przejeżdżają mieszkańcy z całego powiatu, a także spoza niego.  

Kordiak przewodniczącą RM Pieszyc
Pieszyce

Kordiak przewodniczącą RM Pieszyc

    30 listopada w Pieszycach odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowej Rady Miejskiej. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie 14 głosami za wybrali na stanowisko przewodniczącej RM Urszulę Kordiak.    

Kolejna dotadcja dla Pieszyc? Będzie remont podzamcza?
Pieszyce

Kolejna dotadcja dla Pieszyc? Będzie remont podzamcza?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się 24 października uchwalony został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pieszyce. Program Rewitalizacji będzie podstawą ubiegania się przez gminę Pieszyce o dotację na remont czterech budynków zlokalizowanych przy wjeździe do pieszyckiego pałacu.

1,5 mln euro dla Pieszyc
Pieszyce

1,5 mln euro dla Pieszyc

Ledwie miesiąc temu zakończyła się budowa wartej ponad 7 mln zł Przychodni Miejskiej w Pieszycach, na która miasto otrzymało ponad 4 mln zł, a już wiadomo, że w mieście powstanie nowoczesne Centrum Kultury. Pieszyce zdobyły na ten cel ponad półtora miliona euro, czyli około 6,5 mln zł.


1 28 29 30 31