Powiat

Złote Talenty przyznane
Edukacja, Powiat, Ważne!

Złote Talenty przyznane

Uczniowie szkół powiatowych, którzy w minionym roku szkolnym mieli wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie, otrzymali nagrody finansowe. Wręczenie stypendiów „Złoty Talent” odbyło się podczas sesji Rady Powiatu 28 listopada. W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat dzierżoniowski obowiązuje program wspierania uzdolnionych uczniów. Przewiduje on stypendia dla uczniów z wysoką średnią oraz dla…

Powiat stawia na edukację o bezpieczeństwie
Powiat, Ważne!

Powiat stawia na edukację o bezpieczeństwie

Przygotowanie młodzieży na wypadek sytuacji kryzysowej, aby zminimalizować jej skutki – to główny cel autorskiego projektu, który zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. W tym roku odbyła się już druga edycja projektu. W jej ramach został przeprowadzony „Powiatowy konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”, którego finał miał…

Most w remoncie
Aktualności, Powiat, Ważne!

Most w remoncie

Trwa remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3023D w Ligocie Wielkiej. Droga została zamknięta dla ruchu, a objazd odbywa się drogą powiatową Ligota Wielka – Ratajno i drogą gminną Ratajno – Przystronie. Zakres robót obejmuje m.in.: – usunięcie nawierzchni asfaltowej i skucie górnej warstwy płyty pomostowej, – oczyszczenie dna pod mostem, – odbudowa kamiennych skrzydełek,…

Inwestycje i remonty w szkołach powiatowych
Aktualności, Powiat, Ważne!

Inwestycje i remonty w szkołach powiatowych

Powiatowe placówki oświatowe są systematycznie remontowane i doposażane. W tym roku na ten cel przeznaczono 1,8 mln zł. Aż 70 procent to pozyskane środki zewnętrzne.   – W ostatnich latach sporo było inwestycji oświatowych związanych z poprawą bazy sportowej dla młodzieży, z termomodernizacją budynków oraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym roku…

2,2 mln zł dla powiatu
Powiat, Ważne!

2,2 mln zł dla powiatu

Na wysokim drugim miejscu znajduje się wniosek powiatu dzierżoniowskiego o dotację na przebudowę drogi we Włókach i Tuszynie. Oznacza to, że nie ma zagrożenia dla kontynuacji inwestycji w 2018 roku. Wojewoda dolnośląski opublikował już wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wniosek…

Konkurs „NGO – to jest to!”
Powiat, Ważne!

Konkurs „NGO – to jest to!”

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ogłosiło konkurs na najlepszą organizację pozarządową w 2017 roku, na lokalnego lidera działającego w organizacji oraz na przedsiębiorcę lub osobę wpierającą III sektor. Zgłoszenia można składać do 28 lutego. – Organizujemy konkurs, aby uhonorować osoby, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej lub wspierają tego rodzaju działalność. Chcemy w ten sposób…

Nowa droga z Wilkowa Wielkiego do Sienic
Polityka, Powiat

Nowa droga z Wilkowa Wielkiego do Sienic

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 3024D prowadzącej od drogi krajowej nr 8 do Sienic. Koszt prac na odcinku 2,6 km wyniósł 1,4 mln zł. Na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Sienic mają lepszą, a co najważniejsze – bezpieczniejszą komunikację z krajową „ósemką” – mówi…

Oceń pracę urzędników Starostwa
Aktualności, Powiat, Ważne!

Oceń pracę urzędników Starostwa

Mieszkańcy powiatu załatwiający sprawę w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości usług świadczonych w urzędzie. Ankiety dostępne są w Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej urzędu. – Jako urząd chcemy ciągle podnosić jakość naszej pracy. Pomagają nam w tym badania satysfakcji klienta. Zachęcamy więc do wypełniania anonimowych ankiet. Zajmuje…

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych
Powiat, Ważne!

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

Placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz samorządy mogą się starać o środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Nabór wniosków rozpoczął się 2 listopada. Program został ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach: Obszar B –…

Dobry czas dla rozwoju
Powiat, Ważne!

Dobry czas dla rozwoju

Jakie środki zewnętrzne pozyskał powiat dzierżoniowski w latach 2016 – 2017 i jakie zadania uda się dzięki nim zrealizować? – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji, która odbyła się 31 października. Omawiająca główny temat sesji Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, miała powody do zadowolenia. Powiatowi udało…


1 2 3 4 5 19