Aktualności, Dzierżoniów

Finanse Dzierżoniowa w 2019 roku

Dzierżoniowscy radni przyjęli przygotowany przez burmistrza budżet na najbliższe 12 miesięcy. Po stronie dochodów zamyka się on kwotą 142 mln 527 tys. 511 zł. Planowane wydatki to 148 mln 046 tys. 790 zł. Co kryje się za tymi liczbami?

W uchwale budżetowej znajdziemy m.in. źródła finansowania inwestycji, informacje o formie i sposobie spłaty kredytów, oraz działania, które miasto podejmie w 2019 roku. Jedną z najważniejszych pozycji w budżecie są właśnie inwestycje.

W tym roku przeznaczymy na nie ponad 31 mln zł. Najważniejsze związane są z poprawą infrastruktury drogowej i bezpieczeństwem mieszkańców. To będzie równie pracowity rok, jak miniony, ale już na pewno nie tak uciążliwy. Chcę utrzymać poziom zdobywania zewnętrznych pieniędzy i zasadę ewentualnego posiłkowania się kredytami, ale wyłącznie na zrealizowanie tych zadań, na które zdobywamy zewnętrze środki, bo to w dłuższej perspektywie jest bardzo opłacalne i dla finansów, i dla rozwoju – zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Źródła finansowania inwestycji i spłaty rat kredytów i pożyczek (w sumie 39 mln 367 tys. 743 zł):

  • nadwyżka operacyjna – 7 mln 232 tys. 994 zł,
  • wolne środki z lat ubiegłych – 3 mln 917 tys. 859 zł,
  • kredyt długoterminowy – 9 mln 440 tys. 000 zł,
  • dotacje na inwestycje – 13 mln 956 tys. 890 zł,
  • sprzedaż majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 mln 820 tys. 000 zł.

Szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach Dzierżoniowa znajdują się w Otworzy się w nowym oknieuchwale budżetowej.

Najważniejsze informacje o budżeciew formie Otworzy się w nowym oknieprezentacji (ppt.)

Inwestycje Dzierżoniowa w 2019 roku

Największym zadaniem drogowym 2019 roku będzie kompleksowa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Realizacja tego zadania warunkowana jest zdobyciem zewnętrznego dofinansowania. Jest na to duża szansa, a decyzje w tej sprawie zapadną do końca tego roku. Duże zmiany zajdą również na os. Kolorowym. Tutaj kontynuowana będzie rozpoczęta już inwestycja, w efekcie której przebudowane zostaną drogi, chodniki i miejsca parkingowe.

W 2019 roku rozpoczną się prace przy zmienianiu ul. Wesołej. Obejmą one odcinek od nr 8 do 96. Na os. Tęczowym wybudowana zostanie ul. Bursztynowa, nowe oblicze ze zyska również droga prowadząca od ul. Akacjowej do budynku nr 8. Wzdłuż budynku nr 1 na os. Jasnym przebudowana zostanie droga, powstaną tu także dodatkowe miejsca parkingowe. Miasto wyremontuje chodnik przy bloku.

Od 2019 roku łatwiej będzie się też poruszać na os. Różanym. Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Korczaka do Szkoły Podstawowej nr 1 to również nowe miejsca parkingowe na tym osiedlu. Ze względu na stan techniczny konieczna jest budowa nowej kładki dla pieszych nad rzeką Piławą, przy ul. Kopernika, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 9. Klienci ośrodka sportu i działkowcy skorzystają na budowie drogi prowadzącej od wiaduktu na ul. Strumykowej do parkingu przy hotelu OSiR-u. Bardzo duże znaczenie dla estetyki Dzierżoniowa będą miały zadania związane z pracami przy modernizacji Parku Kusocińskiego i z udostępnieniem dla mieszkańców terenu dawnego cmentarza ewangelickiego.

W 2019 roku zakończy się budowa centrum seniora, prowadzona w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 35. W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie nowoczesna stołówka, miasto modernizować będzie także sieć monitoringu.

W ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego oprócz prac w parku pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską i Złotą powstanie również sześć nowoczesnych przejść dla pieszych. Cztery z nich zlokalizowane zostaną na ul. Piastowskiej. Na Skwerze Seniora i Juniora powstaną miejsca piknikowe.

To nie wszystkie inwestycje zaplanowane na najbliższy rok. W projekcie budżetu jest jeszcze wiele mniej kosztowych, ale ważnych dla mieszkańców zadań. Plan inwestycji 2019 może też ulegać zmianie ze względu na  zdobywane przez Dzierżoniów zewnętrze dofinansowanie.

3 stycznia 2019

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *