Bielawa, Ważne!

Nowa sieć szkół w Bielawie została przyjęta

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Bielawy w części uchwałodawczej rozpatrzono kilka uchwał, w tym bardzo ważną w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W tym miejscu warto przypomnieć, że 25 stycznia radni przyjęli projekt sieci szkół, który musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Gmina spełniła obowiązek ustawowy i uzyskała pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Do opinii zapisane zostały uwagi, które uwzględniono w uchwale podjętej przez Radę Miejską 29 marca.

sesjab_06

Podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz miasta wręczyli w imieniu samorządu podziękowania dla porucznika Bronisława Wilka, za wieloletnią działalność na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Następnie radni wysłuchali prelekcji pod tytułem „Zabytki Bielawy w pracach badawczych wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Rola i znaczenie pierwszego w historii Bielawy przewodnika historyczno-turystycznego po mieście”.

Poniżej przedstawiamy kształt sieci szkół w Bielawie, który będzie obowiązywać od 1 września 2017 roku:

1. – W strukturę Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi włączone zostanie Ekologiczne Gimnazjum nr 3. Od 1 września 2017 roku placówka nosić będzie nazwę: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. Miejsce prowadzenia zajęć w budynkach przy ulicach: Waryńskiego 50, Ludowej 11 i Lotniczej 5.

2. – W strukturę Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 włączone zostanie Gimnazjum nr 1. Od 1 września 2017 roku placówka nosić będzie nazwę: Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. Miejsce prowadzenia zajęć w budynku na osiedlu Włókniarzy 10 oraz w budynkach przy ulicach: Wolności 39 i Brzeżnej 48.

3. – W strukturę Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi włączone zostanie Gimnazjum nr 2. Od 1 września 2017 roku placówka nosić będzie nazwę: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. Miejsce prowadzenia zajęć w budynkach przy ulicach: Gen. G. Roweckiego 6 i Parkowej 12.

Bielawskie gimnazja zakończą działalność 31 sierpnia 2017 roku. Szczegóły w tej sprawie znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej w uchwale Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ponadto podczas sesji radni przyjęli uchwały między innymi w sprawie: kontynuowania letniego i zimowego utrzymania przez gminę drogi Bielawa – Wolibórz, udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na utrzymanie potoku Bielawica w obrębie gminy, przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Leśnego Dworku i ulicy Nowobielawskiej.

Rada uznała również skargę na działalność burmistrza miasta za bezzasadną oraz przyjęto zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

źródło – UM Bielawa

31 marca 2017

O autorze

Kamila


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *