Piława Górna

Nowe zasady Programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym. 

00_herb_PilawyGornej

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych (darmowych w nauczaniu początkowym). Dofinansowanie można więc uzyskać na zakup podręczników dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice oraz na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze standardowych opracowań, takich jak osoby niedowidzące i niedosłyszące.

Wniosek o pomoc składać mogą prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów prawnych bądź ucznia pełnoletniego. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły w terminie do dnia 9 września 2016 r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i niezwłoczne przekazanie jej burmistrzowi właściwemu ze względu na siedzibę szkoły. Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zwracane będą wnioskodawcy po otrzymaniu dowodu zakupu.

Co może stanowić taki dowód? Imienna faktura VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało:

1. imię i nazwisko ucznia;
2. wskazywało szkołę i klasę, do której uczęszcza;
3. wykaz zakupionych podręczników a także materiałów edukacyjnych;
4. kwotę zakupu;
5. datę oraz podpis osoby kupującej oraz adnotację, że „wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1045).

Wniosek można pobrać tutaj.

27 lipca 2016

O autorze

Kamila


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *