Aktualności, Gmina Dzierżoniów, Ważne!

Podsumowanie działań OSP gminy Dzierżoniów w roku 2018

W I kwartale 2019 r. odbyły się walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP działających na terenie gminy Dzierżoniów. Podsumowano podczas nich działalność jednostek i zarządów OSP za rok 2018.

Na terenie gminy Dzierżoniów funkcjonuje 5 jednostek OSP: Mościsko, Ostroszowice, Roztocznik, Tuszyn oraz Piława Dolna. Aż 3 z nich włączone są do KSRG – OSP Mościsko, Ostroszowice, a od jesieni 2018 r. również OSP Roztocznik.

Gminne OSP zrzeszają w swoich szeregach 118 członków czynnych, 5 członków wspierających oraz 7 członków honorowych. Przy 4 jednostkach OSP prężnie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

 • MDP Ostroszowice zrzeszająca 41 członków,
 • MDP Mościsko – 10 członków,
 • MDP Piława Dolna – 20 członków,
 • MDP Roztocznik zrzeszająca 10 członków.

Frekwencja na walnych zebraniach wyniosła około 75%. W zebraniach uczestniczyli: członkowie OSP – 87, przedstawiciele ZOSP RP: szczebla gminnego – 6; szczebla powiatowego – 4; przedstawiciele PSP – 5; przedstawiciele samorządu gminnego – 5.

Ważniejsze zagadnienia jakie poruszano na zebraniach:

Działania ratownicze
W roku 2018 jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 135 działaniach ratowniczo-gaśniczych: 57 przy gaszeniu pożarów oraz 74 przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Zanotowano również 4 wyjazdy do fałszywych alarmów. Udział strażaków przy gaszeniu pożarów – 234 druhów, przy miejscowych zagrożeniach – 318 druhów. Ponadto jednostka OSP Mościsko 31 razy była dysponowana w celu zabezpieczenia operacyjnego powiatu podczas prowadzonych przez JRG Dzierżoniów działań ratowniczo-gaśniczych poza miejscem stacjonowania.

Finansowanie jednostek
W ubiegłym roku na zadania związane z bezpośrednim zapewnieniem gotowości bojowej jednostki OSP otrzymały z gminy Dzierżoniów dotację celową w wys. 109500 zł, której podziału w drodze stosownych uchwał dokonywał Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Niniejsze opracowanie nie zawiera w swej treści pozostałych kosztów ponoszonych przez gminę Dzierżoniów związanych z zapewnieniem właściwej ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy (ubezpieczenia, modernizacje obiektów remiz, opłaty za energię itp.).

Jednostki OSP z terenu gminy otrzymały również wsparcie od różnych organizacji i instytucji: Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, KG PSP, Rad Sołeckich oraz zakładów pracy. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na wspólny zakup całej gamy sprzętu i wyposażenia.

Remonty obiektów remiz

 • OSP Ostroszowice – wykonano schody oraz oddano do użytku świetlicę w obiekcie remizy.
 • OSP Piława Dolna – rozpoczęto rozbudowę obiektu remizy.
 • OSP Roztocznik – zmodernizowano bramę wjazdową, docieplono ściany i strop remizy w ramach termomodernizacji obiektu ogólnoużytkowego.
 • OSP Tuszyn – wykonano prace malarskie pomieszczeń oraz oddano do użytku pomieszczenie kuchenne.

Szkolenie
W ramach prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Dzierżoniowie kursów dla członków OSP w 2018 r. przeszkolono kolejną grupę druhów z terenu gminy Dzierżoniów w zakresie szkolenia podstawowego strażaka, warsztatów na temat pożarów wewnętrznych i ratownictwa lodowego (12 druhów).

Ćwiczenia i manewry
W ubiegłym roku w ćwiczeniach i manewrach uczestniczyli również druhowie z terenu naszej gminy: manewry ratownicze – 5 druhów, międzynarodowe ćwiczenia strażaków – 6 druhów.

Zawody sportowo-pożarnicze
W czerwcu w Piskorzowie zostały rozegrane XX Powiatowe Zawody OSP w sporcie pożarniczym. Najwyżej spośród naszych jednostek uplasowała się OSP Ostroszowice, zajmując 4 miejsce na 10 startujących drużyn.

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
W marcu na terenie szkół podstawowych gminy Dzierżoniów przeprowadzono eliminacje szkolne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Laureaci tych zmagań wzięli czynny udział w organizowanych przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie eliminacjach powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Godny odnotowania pozostaje również fakt zajęcia I oraz II miejsca w I kategorii wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-VI) oraz II miejsca w II kategorii wiekowej (klasy VII-VIII i szkoły gimnazjalne) przez dzieci i młodzież z terenu gminy Dzierżoniów. Zwyciężczyni I kategorii wiekowej – uczennica Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach Wiktoria Kucharczyk zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.

W maju w Ostroszowicach odbył się II Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W sierpniu OSP w Ostroszowicach była organizatorem letniego obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Młodzież wypoczywała szlifując strażackie rzemiosło w Ośrodku „Strażak” w Turawie pod okiem wykwalifikowanej kadry i ratownika medycznego. W obozie wzięło udział 50 osób.

8 grudnia 2018 r. jednostka OSP Ostroszowice była organizatorem mikołajek dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Inne działania podejmowane przez OSP
Do najważniejszych działań podejmowanych w ubiegłym roku przez ochotników z gminy Dzierżoniów można zaliczyć: uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym i strażackim, pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez na terenie gminy, współpracę z lokalnymi organizacjami i inne.

Ważniejsze zadania przewidziane do realizacji w roku 2019:

 • OSP Mościsko – zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem
 • OSP Ostroszowice – dalsze prace przy obiekcie remizy oraz zagospodarowanie terenu
 • OSP Tuszyn – kontynuacja prac remontowych w obiekcie remizy
 • OSP Piława Dolna – rozbudowa remizy
 • OSP Roztocznik – wymiana silnika w samochodzie Star 266 GBA

Wiele z przedstawionych inicjatyw i dokonań nie byłoby możliwych bez pomocy licznych instytucji i organizacji, w tym sympatyków OSP. Oczywiście osiągnięcia w pracy nie byłyby możliwe bez pełnego zaangażowania społecznego samych członków OSP. Dlatego też wyznacznikiem tak dużego zaangażowania w pracę społeczną zarządów oraz członków OSP był fakt udzielenia wszystkim zarządom absolutorium za miniony rok.

Na każdym spotkaniu zaproszeni goście podkreślali, jak ważne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca – praca społeczników, którzy niejednokrotnie narażają swoje życie ratując innych.

W imieniu strażaków chciałbym serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, organizacjom samorządowym oraz pozarządowym za bardzo daleko idącą pomoc, jaką okazali jednostkom OSP w realizacji ich celów statutowych w 2018 r.

Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie
Krzysztof Kot

26 kwietnia 2019

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *