Gmina Dzierżoniów, Ważne!

Podsumowanie prac melioracyjnych w gminie

Wzorem minionych lat również i w tym roku gmina Dzierżoniów zrealizowała kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodnej. Prace obejmowały konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Kiełczyn, Tuszyn, Uciechów i Włóki na łącznej długości 6 156 mb.

Roboty, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby polegały głównie na wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew i krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, jak również na odmuleniu dna i naprawie skarp rowów. Ponadto dokonano wymiany jednego przepustu zlokalizowanego na rowie w Kiełczynie.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2017 r.” gmina otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 21 063,14 zł, co stanowiło 49% wartości całego zadania.

źródło: UG Dzierżoniów

28 listopada 2017

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *