Aktualności, Powiat, Ważne!

Prorozwojowy budżet powiatu

Wiele inwestycji dzięki pozyskaniu rekordowych środków unijnych – tak określić można budżet powiatu na 2018 rok, który radni powiatowi przyjęli podczas sesji 19 grudnia.

Plan finansowy na przyszły rok zakłada, że wydatki inwestycyjne wyniosą blisko 15% wszystkich wydatków, czyli 14 mln zł. Już wiadomo jednak, że na początku roku zostaną one zwiększone o ponad 2 mln zł, bo wniosek powiatu o dotację na inwestycje drogowe zajmuje 2. miejsce na liście rankingowej.

Na tak dużą kwotę inwestycji jeszcze nie mieliśmy zaplanowanych – mówiła skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając. – Jest to możliwe głównie dzięki środkom unijnym. Na 2018 rok już pozyskaliśmy prawie 9 mln zł. To największa kwota od wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W 2018 roku powiat dzierżoniowski zrealizuje rekordowo dużo, bo 13 projektów z udziałem środków zagranicznych na łączną kwotę 12,5 mln zł, z czego projekty inwestycyjne wyniosą 9,5 mln zł, a tzw. projekty miękkie – 3 mln zł.

Aby otrzymać 9 mln zł dofinansowania, musieliśmy zapewnić wkład własny w kwocie 3,5 mln zł. Wydaje się to niedużo, jak na wartość, którą zyskaliśmy. Jednak przy malejącej subwencji oświatowej było to spore obciążenie, które wiązało się z oszczędnościami w każdej jednostce – mówiła pani skarbnik.

Do najważniejszych inwestycji przyszłorocznego budżetu należą m.in.:

– przebudowa drogi z Sienic do Łagiewnik (będzie to II etap inwestycji dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

– przebudowa drogi we Włókach i Tuszynie (kontynuacja inwestycji z 2017 roku, wniosek rekomendowany do dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”),

– budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na 13 obiektach użyteczności publicznej powiatu dzierżoniowskiego (inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego),

– inwestycje w szkołach zawodowych polegające na modernizacji pracowni szkolnych i zakupie pomocy naukowych (inwestycja dofinansowana z RPO),

– scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno (projekt wieloletni dofinansowany ze środków PROW),

– Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (dofinansowanie ze środków RPO),

– budowa parkingu przy budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38,

– modernizacja dróg w Owieśnie i w Jaźwinie,

– budowa chodników w Dobrocinie, Ostroszowicach i Słupicach,

– budowa ścieżki rowerowej w Pieszycach.

Planowane na 2018 rok dochody wyniosą 91,4 mln zł, a wydatki 96,2 mln zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem i pożyczką na inwestycje. Przygotowana przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa została przyjęta 14 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw”.

źródło: SP Dzierżoniów

20 grudnia 2017

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *