Aktualności, Dzierżoniów, Fotogaleria, Ważne!

„Radiobuda” stawia na nowoczesność

Smartfony – to codzienność dla młodych ludzi. A więc trzeba wykorzystać je na lekcjach. Nauczyciel powinien być krok do przodu przed uczniem, wskazać mu najlepsze możliwości zdobywania wiedzy, dlatego nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie po raz kolejny wzięli udział w projekcie Unii Europejskiej – tym razem w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry Nauczycielskiej. Autorką i koordynatorem projektu jest Aneta Błaszczuk, nauczycielka języka angielskiego.

Tradycja kojarzy się z odwoływaniem do utrwalonych wzorców, ale w „Radiobudzie” od „zawsze” postrzegana jest inaczej – tradycją szkoły jest wprowadzanie do edukacji najnowszych rozwiązań i osiągnięć technicznych adekwatnych do wyzwań pędzącej naprzód myśli ludzkiej. Tajemnice cyfryzacji? – na pewno nie w „Radiobudzie”. W ramach projektu pod tytułem: „Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście” nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1wzięli udział w dwóch rodzajach szkoleń: „ICT and Free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” oraz „Europeans Sharing Views – Making Sense of the World through Multimedia”. Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej przez nauczycieli w trakcie wyjazdów zagranicznych. Udział w projekcie umożliwił nawiązanie współpracy międzynarodowej, dzięki czemu pracownicy szkoły zyskali szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji szkolnej, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej, jak również przyczynią się do lepszego funkcjonowania placówki.

Realizacja projektu obejmowała okres 12 miesięcy, w zaplanowanych czterech wyjazdach szkoleniowych wzięło udział 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Szkolenia odbywały się w wysoko wyspecjalizowanej placówce kształcącej kadry edukacji w Almadzie w Portugalii. Każdorazowo ich uczestnicy, po powrocie ze szkolenia, dzielili się nowo nabytą wiedzą zarówno ze swoimi współpracownikami, jaki i z nauczycielami innych szkół powiatu dzierżoniowskiego.

Realizowane projekty służą wprowadzaniu długofalowych zmian i innowacji dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Przedsięwzięcia obejmują wypracowywanie nowych rozwiązań, działania badawcze oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także podnoszenie jakości pracy i kompetencji zawodowych nauczycieli.To nie jest nasz pierwszy projekt – zaznacza autorka przedsięwzięcia Aneta Błaszczuk. – Nasza placówka ma charakter zawodowy i dotychczas główne środki oraz szkolenia dotyczyły przede wszystkim przedmiotów związanych z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych uczniów. Nauczanie obejmuje również przedmioty ogólnokształcące, toteż starałam się znaleźć informacje dotyczące szkoleń i możliwość uzyskania środków dla nauczycieli tych przedmiotów.

Szkolenie „ICT and Free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” prowadzone w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście” odbyły trzy grupy nauczycieli, w skład których weszli: Aneta Błaszczuk, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Matyja, Agnieszka Miś, Aleksander Koszela, Mariusz Sutowicz, Anetta Gniedziejko, Iwona Gromadzik i Zdzisława Kądziołka. Jedna grupa: Ewa Nieroda, Aleksandra Biel-Seremak oraz Maciej Suchy uczestniczyła w kursie „Europeans Sharing Views – Making Sense of the World through Multimedia”, czyli techniki aktywacji uczniów poprzez zaangażowanie ich w kręcenie, edycję i produkcję filmów, przy użyciu legalnego oprogramowania komputerowego oraz muzyki pochodzącej z legalnych źródeł, całkowicie za darmo. Szkolenia odbywały się w wysoko wyspecjalizowanych, placówkach kształcących kadry edukacji w Almadzie i Azeitao w Portugalii. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim, a międzynarodowy skład grup wymagał od uczestników w miarę biegłego posługiwania się językiem angielskim. Program szkolenia był bardzo intensywny – nauczyciele przez 7-8 godzin dziennie uczestniczyli w wykładach, warsztatach i zajęciach praktycznych. Wśród szczegółowych tematów znalazły się m.in. aplikacje edukacyjne, możliwość wykorzystania do pracy z uczniem gier komputerowych (np. Assassin’s, Creed, Flight Simulator, Emergency Room, Virtual Heroes), platform internetowych (Moodle, Khan Academy, Google Edu i in.), a także praktyczne narzędzia, jak: Kahoot, Plickers, Puzzlemaker. Nauczyciele poznali i wykorzystywali również oprogramowania m.in. Free WEB 2.0 tools, Google tools in the classroom. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy projektu szczególnie cenna okazała się wymiana doświadczeń podczas pracy i spotkań w międzynarodowych grupach. Mimo bogatego programu szkolenia, udało się znaleźć czas na poznawanie portugalskiej kultury, a koordynator Rui Baltazar zapewnił uczestnikom zwiedzanie Lizbony i wizytę u władz miasta Azeitao.

Jak głosi stare porzekadło, podróże kształcą, więc chcieliśmy dowiedzieć się, jak inne szkoły europejskie wykorzystują nowoczesne środki, poznać narzędzia stosowane w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących, przenieść ich doświadczenia na nasz grunt, poszerzyć nasze umiejętności i usprawnić proces dydaktyczny – o celach szkolenia mówi dyrektor Aleksander Koszela. – Patrzyłem na szkołę jako jednostkę zarządzaną w określony sposób i posiadającą określone zasoby np. wyposażenie pracowni, sposób prowadzenia zajęć. O tym, jak dostosować metody nauczania do zainteresowań współczesnej młodzieży dowiedzieliśmy się w szkole wzorcowej w zakresie stosowanej technologii. Istotna była dla mnie również wymiana doświadczeń podczas rozmów z delegacją reprezentującą poziom zarządzania oświatą w Turcji. Okazuje się, że w wielu dziedzinach dorównujemy placówkom europejskim, a posiadane zasoby nie odbiegają od prezentowanych w innych szkołach, chociaż uważam, że wskazane byłoby doinwestowanie naszej placówki. Nauczyciele biorący udział w projekcie stosują na zajęciach zdobytą wiedzę, a także dzielą się doświadczeniami prowadząc lekcje pokazowe.

Szkolenie nauczycieli przyniosło konkretne efekty. – Poprawiły się kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii, dzięki czemu zajęcia są bardziej interesujące dla uczniów. Moi uczniowie korzystają z darmowych programów, tworzą prezentacje, prowadzą videoblogi – informuje Aneta Błaszczuk. Z programu Kahoot do układania quizów na zasadzie wyboru jednej z czterech odpowiedzi przy pomocy smartfonów korzysta wielu nauczycieli m.in. Iwona Gromadzik (język polski), Zdzisława Kądziołka i Aleksandra Biel-Seremak (matematyka), Iwona Matyja (informatyka i przedsiębiorczość). Agnieszka Kowalczyk przygotowuje prezentacje uatrakcyjniające lekcje języka polskiego np. ostatnio dotyczące teatru, Mariusz Sutowicz wykorzystuje animacje prezentujące doświadczenia fizyczne, Agnieszka Miś sięga do aplikacji, które są przydatne na lekcjach biologii: – Kiedy uczniowie oglądają obraz komórki w 3D, to świat ożywa na ekranie – twierdzi nauczycielka. Spektakularny sukces odniósł Maciej Suchy, który brał udział w zajęciach dotyczących kręcenia filmów, nauki kadrowania, dodawania dialogów i dźwięków przy użyciu smartfonów. Dzięki nabytym umiejętnościom nauczyciel wraz ze swoją klasą zdobył II miejsce w powiatowym konkursie na film promujący transplantologię w celu ratowania życia.

Po zakończeniu szkoleń wszystkich grup nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której udział wzięli: burmistrz Dariusz Kucharski, Marzenna Lasota-Darowska – naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Alicja Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury, Jadwiga Horanin – dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Słowo wstępne wygłosił dyrektor Aleksander Koszela, natomiast Aneta Błaszczuk przedstawiła założenia, cele i rezultaty projektu. Następnie kolejne grupy uczestników zapoznały zgromadzonych z przygotowanymi prezentacjami oraz omówiły swoje spostrzeżenia dotyczące szkoleń. Odbyły się również zajęcia warsztatowe, w które zaangażowano zaproszonych gości. Miłą niespodzianką był słodki poczęstunek – babeczki Pasties de Belem upieczone według oryginalnej receptury. Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem międzynarodowych certyfikatów nauczycielom biorącym udział w projekcie.

Teresa Rodak

5 stycznia 2018

O autorze

natalia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *