Redakcja

Redakcja

 

Kontakt

tygodnik@dzierzoniowski.pl

74 832 09 00

502 487 550

Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów

Sekretariat

sekretariat@dzierzoniowski.pl

Wydawca

KUBARA LAMINA S.A.,
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno,
NIP: 886-00-22-560; KRS 0000101473;

Reklama

reklama@dzierzoniowski.pl

Natalia Budzyńska

nataliabudzynska@dzierzoniowski.pl

502 487 511

 

Księgowość

 

22 398 91 44

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 1.504.776 PLN opłacony w całości