Gmina Dzierżoniów, Ważne!

Sołtysi rozmawiali o stanie dróg

Omówienie aktualnych problemów związanych ze stanem dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Dzierżoniów oraz informacja o wynikach analizy zapotrzebowania na energię cieplną w miejscach publicznych – to główne temat październikowej narady sołtysów. Posiedzenie odbyło we wtorek 11 października w sali narad Urzędu Gminy.

sołtysi

W obradach uczestniczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki. Odpowiadał na pytania sołtysów w kwestii utrudnień występujących na drogach, poinformował ich także o planowanych inwestycjach drogowych i priorytetach ZDP.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat zapotrzebowania na energię elektryczną w miejscach publicznych. Kwestie te przedstawił w swoim wystąpieniu Krzysztof Urbanowicz, który przeprowadził analizę.

W punkcie „Sprawy różne” sołtysi dyskutowali m.in. na temat planów usuwania azbestu w 2017 r., a także o programach wspierających rozwój przedsiębiorstw i zakładających pomoc młodym pracownikom wchodzącym na rynek pracy.

Kolejna narada sołtysów odbędzie się 8 listopada.

źródło – UG Dzierżonió

17 października 2016

O autorze

Kamila


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *